Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή

Μακρής Μιχαήλ

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Ψαρρός Φώτιος

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Νικόλαος

 

Μέλη:

Αγγελίδης Ξενοφών

Γαλάνη Μαρία

Δουλαδίρης Νικόλαος

Κωνσταντίνου Γεώργιος

Μακρής Μιχαήλ

Μανουσάκης Εμμανουήλ

Μήκος Νικόλαος

Ξεπαπαδάκη Παρασκευή

Συρίγου Αικατερίνη

Χλίβα Αικατερίνη

Ψαρρός Φώτιος

Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr