Ελεύθερες Ανακοινώσεις

ΠΑ 01: Οζώδεις μαστοκυτταρικές δερματικές βλάβες σε ασθενή με επιθετική συστηματική μαστοκυττάρωση και η ανταπόκριση αυτών στη Μιδοσταυρίνη

Χ. Φωκολώρος, Π. Φούκας, Σ. Παπαγεωργίου, Ε. Παπαδαυίδ, Α. Κατούλης, Μ. Μακρής

ΠΑ 02: Πρότυπα διήθησης του οστικού μυελού στη συστηματική μαστοκυττάρωση όπως αναγνωρίζονται με τη χρήση ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας

Χ. Φωκολώρος, Σ. Προύντζος, Π. Φούκας, Σ. Παπαγεωργίου, Β. Παππά, Α. Κατούλης, Μ. Μακρής, Ο. Παπακωνσταντίνου

ΠΑ 03: Η πυκνότητα του οστικού μυελού ως μονάδες Hounsfield (HU) στην Υπολογιστική Τομογραφία (CT) πιθανός βιοδείκτης στη Συστηματική Μαστοκυττάρωση

Χ. Φωκολώρος, Π. Φούκας, Σ. Παπαγεωργίου, Σ. Προύντζος, Θ. Θωμόπουλος, Ε. Παπαδαυίδ, Β. Παππά, Ο. Παπακωνσταντίνου, Μ. Μακρής

ΠΑ 04: Η Χρήση του CD30 ως διαγνωστικού δείκτη στη συστηματική μαστοκυττάρωση

Χ. Φωκολώρος, Π. Φούκας, Μ. Μακρής, Α. Μπούχλα, B. Παππά, Ε. Παπαδαυίδ, Α. Κατούλης, Σ. Παπαγεωργίου

ΠΑ 05: Η πορεία της ολικής IgΕ στο χρόνο ως δείκτης αλλεργικών νοσημάτων

Ν. Κατσανάκης, Π. Βιδάλης, Ι. Λακουμέντας, Μ. Μάτσας, Π. Ξεπαπαδάκη, Ν.Γ. Παπαδόπουλος

ΠΑ 06: Κλινική εμπειρία χρήσης δουπιλουμάμπης σε έφηβο με σοβαρή ατοπική δερματίτιδα

Α. Συρίγου, Μ. Τσάμη, Α. Γκέκα, Π. Παπαλεξανδρή, Σ. Αυγέρη, Ξ. Λάζαρη, Ν. Συρίγος

ΠΑ 07: Άμεσες ανεπιθύμητες αντιδράσεις στη χορήγηση της πρώτης δόσης του εμβολίου των Pfizer–BioNTech έναντι του SARS-CoV-2

Ν. Παπαποστόλου, Χ. Φωκολώρος, Ι. Καναβάρου, Ξ. Αγγελίδης, Κ. Χλίβα, Α. Κατούλης, Μ. Μακρής

ΠΑ 08: Ποσοστά μόλυνσης SARs-CoV-2 μεταξύ των επαγγελματιών υγείας σε δύο ελληνικά νοσοκομεία

Ε. Λεγάκη, Σ. Τάκα, Π. Ξεπαπαδάκη, Μ. Τσολιά, Π. Μπακάκος, Ν. Ροβίνα, Ν. Κουλούρης, Ν.Γ. Παπαδόπουλος

ΠΑ 09: Αντιδράσεις υπερευαισθησίας σε ιωδιούχα σκιαγραφικά

Χ. Φωκολώρος, Μ. Ποτίκα, Ι. Κοντογεωργάκη, Μ. Ντάκουλα, Μ. Πασαλή, Ε. Χυτήρογλου, Ξ. Αγγελίδης, Κ. Χλίβα, Μ. Μακρής

ΠΑ 10: Απομόνωση και χαρακτηρισμός βακτηριοφάγων του είδους Moraxella catarrhalis από το ανώτερο αναπνευστικό

Π. Τζανή-Τζανοπούλου, Σ. Τάκα, H. Wanstall, Ε. Λεγάκη, Σ. Μεγρέμης, Π. Ξεπαπαδάκη, Ε. Λεμπέση, Α. Δουδουλακάκης, Γ.Καλτσάς, Ν.Γ. Παπαδόπουλος

ΠΑ 11: Η ποιότητα ζωής των παιδιών με αναφερόμενη αλλεργία στους ξηρούς καρπούς

Μ. Σάββα, Μ. Πασιώτη, Π. Βιδάλης, Ε. Κομπότη, Μ. Μακρής, Π. Ξεπαπαδάκη, Ν.Γ. Παπαδόπουλος

ΠΑ 12: Ανοχή κατανάλωσης ψαριών σε παιδιά με αλλεργική ευαισθητοποίηση στο ψάρι

Α. Κοθρά, Ν. Δουλαδίρης, Π. Ξεπαπαδάκη, Μ. Γαλάνη, Μ. Πασιώτη, Λ. Κρικώνη, Χ. Μιχοπούλου, Ε. Μανουσάκης, Ν. Γ. Παπαδόπουλος

ΠΑ 13: Η ικανοποίηση των ασθενών με αλλεργία στους ξηρούς καρπούς από την τρέχουσα θεραπευτική αντιμετώπιση

Μ. Πασιώτη, Π. Ξεπαπαδάκη, Π. Βιδάλης, Ε. Κομπότη, Μ. Μακρής, Ι. Λακουμέντας, Ν. Γ. Παπαδόπουλος

ΠΑ 14: Στοχεύοντας στη βέλτιστη καταγραφή των διαδικασιών πρόκλησης σε παιδιά με τροφική αλλεργία: Αποτελέσματα κλινικού audit
Κ. Ζεκολάρι, Γ. Ζησιμόπουλος, Γ. Λακουμέντας, Χ. Μιχοπούλου, Ν.Γ. Παπαδόπουλος, Π. Ξεπαπαδάκη

ΠΑ 15: Διάρκεια της αλλεργικής πρωκτοκολίτιδας και ο ρόλος του μικροβιώματος

Μ. Βαλλιανάτου, Ν. Δουλαδίρης, Μ. Γαλάνη, Ε. Μανουσάκης, Χ. Μιχοπούλου, Π. Ξεπαπαδάκη, Σ. Τάκα, Ζησάκη Β, Ν. Γ. Παπαδόπουλος

ΠΑ 16: Προγνωστικοί δείκτες υπoτροπής ασθενών με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση που είχαν πλήρη ανταπόκριση στην Ομαλιζουμάμπη, μετά τη διακοπή αυτής.

Χ. Φωκολώρος, N. Παπαποστόλου, Ι. Καναβάρου, Μ. Βρανά, Ξ. Αγγελίδης, Κ. Χλίβα, Μ. Μακρής

ΠΑ 17: Δεδομένα χρήσης προτυπωμένων εργαλείων προσωπικής καταγραφής στη χρόνια κνίδωση από ένα UCARE Ελληνικό κέντρο

Ν. Παπαποστόλου, Χ. Φωκολώρος , Μ. Πασαλή, Ι. Καναβάρου, Ξ. Αγγελίδης, Μ. Μακρής

ΠΑ 18: Χρόνιες επαγώμενες κνιδώσεις

Μ. Πασαλή, Δ. Ρόκκα, Χ. Φωκολώρος, Ξ. Αγγελίδης, Μ. Μακρής

ΠΑ 19: Χρησιμότητα συστημάτων τηλεϊατρικής για αρτιότερη και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση ασθματικών ασθενών. Η Ελληνική εμπειρία – CURE

Μ. Κρητικού, Π. Ξεπαπαδάκη, Μ. Πασιώτη, Ξ. Αγγελίδης, Ν. Γ.Π απαδόπουλος

ΠΑ 20: Διαφορές της φυσικής ανοσολογικής ωρίμανσης μεταξύ φυσιολογικών ατόμων και ατόμων με αλλεργική ρινίτιδα

Σ. Σταματάκη, Σ. Τάκα, Γ. Λακουμέντας, Α. Γεωργούντζου, Π. Μαγγίνα, Π. Ξεπαπαδάκη, Ε. Ανδρεάκος, Ε. Προκοπάκης, Ε. Λεγάκη, Ν. Γ. Παπαδόπουλος

ΠΑ 21: Η συμβολή του αριθμού των αλλεργικών ευαισθητοποιήσεων στα φαινοτυπικά γνωρίσματα ασθενών με αλλεργική ρινίτιδα
Μ. Β. Δήμου, Ι. Λακουμέντας, Ν.Γ. Παπαδόπουλος, εκ μέρους της ελληνικής ομάδας ARIA

Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr